Thời sự Bình Dương

8 tháng chỉ sổ tăng trưởng công nghiệp (IIP) 8,22%

Để đạt kết quả này, UBND và các ngành hữu quan Tỉnh Bình Dương tích cực, linh động trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương về sản xuất công nghiệp, phát triển thị trường, cơ cấu lại đầu tư.

Trong những năm qua, Bình Dương luôn đạt chỉ số tăng trưởng công nghiệp (IIP) năm sau cao hơn năm trước. Điều này cho thấy nền kinh tế công nghiệp của Bình Dương luôn phát triển ổn định dựa trên các nguồn đầu tư được thu hút hàng năm.

Trong 8 tháng năm 2019, Bình Dương đã đạt chỉ số tăng trưởng công nghiệp (IIP) 8,22% so với cùng kỳ năm trước. Đây là năm thứ tư  liên tiếp, chỉ số IIP của Tỉnh duy trì mức tăng ổn định từ 7,4% đến 8,22%.

Để đạt kết quả này, UBND và các ngành hữu quan Tỉnh Bình Dương tích cực, linh động trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương về sản xuất công nghiệp, phát triển thị trường, cơ cấu lại đầu tư… Bên cạnh đó, Tỉnh cũng đã quan tâm giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính về đầu tư và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tập trung giám sát và điều hành tốt lĩnh vực tài chính, tín dụng phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp.

Cùng với đó, hệ thống doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã nỗ lực tổ chức sản xuất và quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo tăng trưởng sản lượng. Nhờ vậy, đã có 20/23 ngành hàng tăng sản lượng từ 2% đến 50 % so với cùng kỳ. Điều này đã góp phần đưa giá trị kim ngach xuất khẩu hơn 17,5 tỷ USD, giá trị xuất siêu hơn 5 tỷ USD.

Để tiếp tục phát triển ổn định, các doanh nghiệp cũng đang rất cần sự hỗ trợ về chính sách nguồn nhân lực, cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp nguyên phụ liệu, cũng như các hàng rào kỹ thuật, để đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa hàng hóa sản xuất trong nước với hàng hóa nước ngoài.

Quan tâm thu hút các dự án có hàm lượng chất xám cao, gắn với xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, phát triển các ngành công nghiệp bổ trợ khác…Đây chính là những yêu cầu cần thiết để Bình Dương gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×