Thời sự Bình Dương

9 luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2018

Nhiều chính sách mới và Luật pháp quan trọng, có hiệu lực từ tháng 7/2018.

Nhiều chính sách mới và Luật pháp quan trọng, có hiệu lực từ tháng 7/2018. 

Từ ngày 1/7/2018; 9 Luật có hiệu lực thi hành. Đó là các Luật: Luật Quản lý nợ công; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Cảnh vệ; Luật Thủy lợi; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Đường sắt; Luật Tiếp cận thông tin"./.(Hình ổ O “Công bố lệnh của Chủ tịch Nước”)

Thực hiện Nghị định số 72 năm 2018 của Chính phủ vừa ban hành, từ ngày 1/7, tăng mức lương cơ sở lên 1 triệu 390 ngàn đồng một tháng, thay cho mức 1 triệu 300 ngàn đồng một tháng trước đây, được áp dụng đối với công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân./.(Không lấy bảng chữ. Hình ổ O “Quân nhân”)

Thực hiện Nghị định số 88 năm 2018 của Chính phủ, từ ngày 1/7/2018, điều chỉnh tăng 6,92% lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2018 với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, công an Nhân dân; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động./.(Lấy hình Công an đang làm việc. PS T5, 31/5/2018: CÔNG AN THỊ XÃ DĨ AN VỚI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH)

Theo Thông tư số 15 năm 2018 của Bộ Y tế, từ ngày 15/7, có tới 88 dịch vụ y tế được điều chỉnh giảm giá bao gồm: giá khám bệnh, giường bệnh; chiếu chụp X quang; chụp cộng hưởng từ CT scanner. Đặc biệt, người bệnh vào bệnh viện, có thời gian cấp cứu, điều trị dưới 4 giờ, không phải trả tiền ngày giường bệnh. Trường hợp nằm trên băng ca, giường gấp, chỉ phải trả bằng 50% tiền giường. Bệnh viện bố trí nằm ghép 2 người một giường, chỉ được bảo hiểm xã hội thanh toán 1/2 mức giá giường bệnh, nằm ghép 3 người thanh toán 1/3 mức giá./.(Hình ổ O “Sẽ điều chỉnh mức giá của 88 dịch vụ…”

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×