Tin Thế giới

Ba Lan tăng cường an ninh biên giới

2,55 tỷ USD sẽ được đầu tư cho Chương trình đảm bảo an ninh biên giới phía Đông của đất nước. Đây là tuyên bố vừa được Thủ tướng Ba Lan đưa ra.

Nhà lãnh đạo Ba Lan không chi tiết thêm thông tin về loại công sự sẽ được xây dựng. Thủ tướng Tusk cũng cho biết ông sẽ liên hệ với Ngân hàng Đầu tư châu Âu vào ngày 20/5 về việc tài trợ 500 triệu zloty cho các hệ thống vệ tinh trong Sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×