Thời sự Bình Dương

Ban VH-XH HĐND tỉnh làm việc với Sở y tế về tình hình thực hiện nghị quyết số 22

Sau đợt giám sát tại một số huyện, thị trng tỉnh, sáng 14/5, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Y tế về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 3-10-2012 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm s

Sau đợt giám sát tại một số huyện, thị trng tỉnh, sáng 14/5, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Y tế về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 3-10-2012 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Trong thời gian qua, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo ngành y tế có sự phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân. Về nguồn nhân lực, biên chế y tế công lập được giao năm 2018 là 3.682 biên chế, đã thực hiện 3.610 biên chế. Tỷ lệ nhân viên y tế/ vạn dân đạt 42,86 người; tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 7,46 bác sĩ. Bên cạnh hệ thống y tế công lập, Bình Dương là tỉnh thực hiện tốt công tác xã hội hoá y tế, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, bước đầu góp phần tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng dần hàng năm, đến năm 2018 đạt 89,2%...  Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 22 vẫn còn gặp một số khó khăn, tồn tại. Đó là nguồn nhân lực y tế còn hạn chế so với yêu cầu hoạt động của ngành; tiến độ thực hiện về tăng cường chế độ thu hút nhân viên y tế có chất lượng về công tác tại tỉnh còn chậm, số bác sĩ thu hút về tỉnh còn thấp; công tác xã hội hoá y tế trong cơ sở y tế công lập chỉ thực hiện ở một số bệnh viện, chưa có nhiều nhà đầu tư tham gia xã hội hoá các công trình y tế, đào tạo nhân lực, góp vốn xây dựng bệnh viện, đặc biệt là công tác y tế tuyến cơ sở.

   Tại buổi làm việc, Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh đã ghi nhận và trao đổi thêm các vấn đề như: tiến độ triển khai xây dựng Bệnh viện 1.500 giường; ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh; chính sách hỗ trợ thu hút bác sĩ về tỉnh công tác; xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định và sát nhập các đơn vị y tế công lập.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×