Thời sự Bình Dương

Bàu Bàng chuyển mình thành “Thủ phủ công nghiệp mới”

Với chủ trương phát triển công nghiệp về phía Bắc, Bàu Bàng đang là tâm điểm hưởng lợi. Với hạ tầng liên kết vùng cùng nhiều khu công nghiệp trọng điểm hoặc mở rộng diện tích thêm hàng ngàn ha, giá trị sản xuất công nghiệp của Bàu Bàng tăng trưởng hàng đầu của tỉnh Bình Dương. Đây là tiền đề để huyện chuyển mình thành “thủ phủ công nghiệp mới”.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×