Thời sự Bình Dương

Bàu Bàng phát huy tốt vai trò Mặt trận Tổ quốc các cấp

Chiều nay 13/6, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Bàu Bàng, Lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 – 2029 sẽ chính thức diễn ra. Cùng với kiểm điểm đánh giá công tác hoạt động MTTQ các cấp thời gian qua, Đại hội sẽ đề ra phương hướng, xây dựng những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Mặt trận trong tình hình mới. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×