Thời sự Bình Dương

Bàu Bàng triển khai công tác Đại hội Đảng các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, và Kế hoạch số 101 của Ban thường vụ tỉnh ủy, huyện Bàu Bàng đã xây dựng và tiến hành Kế hoạch triển khai thực hiện với ti

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, và Kế hoạch số 101 của Ban thường vụ tỉnh ủy, huyện Bàu Bàng đã xây dựng và tiến hành Kế hoạch triển khai thực hiện với tinh thần tích cực, khẩn trương, theo đúng quy định.

Là cơ sở đảng được chọn làm điểm bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội của Đảng bộ huyện Bàu Bàng, Đảng ủy xã Long Nguyên đang khẩn trương kế hoạch triển khai các bước tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của xã. Đến nay, công tác triển khai các bước chuẩn bị như: thành lập các tiểu ban Đại hội, xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự cho đại hội đã được thực hiện một cách chặt chẽ, đúng quy trình.

Trên cơ sở quán triệt chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ huyện đã và đang tiến hành các bước theo đúng quy định. Trong đó, tập trung phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chấp hành và kiện toàn nhân sự cấp ủy, chuẩn bị tốt công tác nhân sự nhiệm kỳ mới. Hầu hết nhân sự được giới thiệu vào cấp ủy khóa mới ở các địa phương huyện Bàu Bàng cơ bản đáp ứng tốt các tiêu chí đại hội đề ra.

Đảng bộ huyện Bàu Bàng đang làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ từ huyện đến các xã, thị trấn; xử lý kịp thời những tình huống phát sinh trong quá trình chuẩn bị, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ, sự đồng thuận cao trong toàn thể đảng viên ở các Cấp ủy. Đây là yếu tố tiên quyết đảm bảo cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp ở huyện Bàu Bàng.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×