Thời sự Bình Dương

Bình Dương chủ động ổn định lao động trong cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, như: Giảm chi phí giao dịch - quản lý, tăng khả năng tiếp cận thị trường, ứng dụng công nghệ hiện đại và quan trọng hơn là cơ hội để đổi mới, đột phá. Tuy nhiên b

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, như: Giảm chi phí giao dịch - quản lý, tăng khả năng tiếp cận thị trường, ứng dụng công nghệ hiện đại và quan trọng hơn là cơ hội để đổi mới, đột phá. Tuy nhiên bên cạnh đó, thị trường lao động cũng sẽ những tác động rất lớn. Với hơn 1 triệu lao động, Bình Dương đang có nhiu giải pháp ổn định thị trường lao động trong cách mạng công nghiệp 4.0.

Cuộc cách mạng 4.0 dẫn đến thay đổi phương thức sản xuất, phương thức phân phối, trao đổi, tiêu dùng, dẫn đến thay đổi cơ cấu tổ chức của xã hội, cũng như quy mô, tính chất, cơ cấu của nguồn lao động…Phần lớn công việc sẽ được tự động hóa, nguồn lao động sẽ chuyển dịch sang xu hướng kỹ thuật cao, dẫn đến xu hướng thu hẹp quy mô thị trường lao động. Theo Tổ chức lao động quốc tế dự báo, 86% lao động ngành dệt may và da giày ở Việt Nam sẽ bị mất việc trong vòng 15 năm tới. Cũng ở Việt Nam, trong 10 năm tới, 70% số việc làm có rủi ro cao, 18% có rủi ro trung bình và 12% có rủi ro thấp. Những ngành có rủi ro cao nhất bao gồm: nông, lâm và thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo. Để thích ứng với bối cảnh hội nhập, Bình Dương đã và đang có nhiều động thái tích cực.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng lên, nhưng mức độ tạo việc làm lại giảm so với thời gian trước. Các doanh nghiệp ngày càng giảm dần sự tìm kiếm lao động giản đơn; sự phân hóa về thu nhập giữa các bộ phận lao động ngày càng khác biệt. Với sự phát triển lớn mạnh không ngừng của ngành công nghiệp, hàng tỷ USD cùng những linh kiện máy móc hiện đại, hàm lượng công nghệ cao, ít thâm dụng lao động đang là những thách thức liên quan đến nguồn nhân lực. Tuy nhiên với 74% lao động đã qua đào tạo, Bình Dương có đủ cơ sở để thích ứng và hội nhập.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội và đồng thời cũng là thách thức lớn đối với Bình Dương, nhất là với thị trường lao động. Nếu biết tận dụng thời cơ, cũng như có những quyết sách hợp lý, nỗ lực cải cách và hỗ trợ tốt từ cơ quan quản lý Nhà nước, thị trường lao động của Bình Dương trong thời gian tới sẽ tiếp tục ổn định, có những đóng góp to lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×