Thời sự Bình Dương

Bình Dương chú trọng liên kết vùng

Kinh tế Bình Dương trong những năm qua liên tục tăng trưởng ở mức cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước. Theo các chuyên gia, để duy trì, nâng chất mô hình tăng trưởng mới, thì liên kết vùng đang là vấn đề cần được quan tâm và thực

Kinh tế Bình Dương trong những năm qua liên tục tăng trưởng ở mức cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước. Theo các chuyên gia, để duy trì, nâng chất mô hình tăng trưởng mới, thì liên kết vùng đang là vấn đề cần được quan tâm và thực hiện cấp thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, rộng hiện nay.

Việc hợp tác, liên kết Vùng để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh đang rất cần cơ chế tổng thể như việc tiếp tục nghiên cứu bổ sung chính sách trọng tâm, tạo giá trị gia tăng, xây dựng công nghiệp hỗ trợ, thu hút các ngành phù hợp chuyển dịch cơ cấu kinh tế Vùng, nhất là hạ tầng giao thông... Việc này cần có cơ chế tổng thể từ Trung ương đến địa phương, cần có lộ trình cùng sự quyết tâm của nhiều tỉnh thành trong khu vực. Nhưng trước mắt, với vị trí thuận lợi, cùng chiến lược phát triển đô thị thông minh, Bình Dương có nhiều điều kiện giao lưu kinh tế, văn hóa với các tỉnh và cả nước, thu hút đầu tư, tiếp nhận các thông tin và công nghệ tiên tiến để hình thành các khu công nghiệp và đô thị lớn, có tiềm năng lớn và nhiều lợi thế để tham gia vào quá trình liên kết, hợp tác và phát triển với các địa phương trong nước và quốc tế.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×