Thời sự Bình Dương

Bình Dương có nhiều Khu công nghiệp VSIP nhất tại Việt Nam

Bình Dương là địa phương có nhiều Khu công nghiệp VSIP nhất tại Việt Nam và mỗi dự án đánh dấu một bước phát triển mới. Ngay từ khi thành lập, tỉnh Bình Dương xác định là Khu công nghiệp thế hệ thứ 3, ưu tiên các loại hình công nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế xanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, ít thâm dụng lao động. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×