Thời sự Bình Dương

Bình Dương đã đạt 50% chi tiêu thu hút vốn đầu tư giai đoạn 2015-2020 sau 15 tháng

Trong quí I năm 2017, Bình Dương đã thu hút vốn FDI đạt gần 1,35 tỷ USD. Cùng với hơn 2,1 tỷ USD vốn FDI đã thu hút năm 2016 đến nay, chỉ trong 15 tháng qua, Bình Dương đã thu hút vốn FDI đạt gần 3,5 tỷ USD chiếm gần 50% chỉ tiêu thu hút vốn FDI giai đọan

Trong quí I năm 2017, Bình Dương đã thu hút vốn FDI đạt gần 1,35 tỷ USD, gồm  43 dự án mới với số vốn đăng ký đạt gần 800 triệu USD và 18 dự án đăng ký tăng vốn với số vốn hơn 550 triệu USD, đạt 96% kế hạoch năm. Với kết quả này, dự kiến đến cuối tháng 4 năm 2017, Bình Dương sẽ hòan thàng 100% chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư FDI trong năm nay. Cùng với hơn 2,1 tỷ USD vốn FDI đã thu hút năm 2016 đến nay, chỉ trong 15 tháng qua, Bình Dương đã thu hút vốn FDI đạt gần 3,5 tỷ USD chiếm gần 50% chỉ tiêu thu hút vốn FDI giai đọan 2016-2020.

Đáng ghi nhận là trong vòng 5 năm gần đây, nguồn vốn FDI đã chuyển dần từ công nghiệp chế biến sang công nghiệp chế tạo. Điều này phù hợp với yêu cầu nâng cao chất luợng tăng trưởng nền kinh tế công nghiệp và tăng dần tỷ trọng kinh tế thương mại dịch vụ gắn với quá trình phát triển đô thị của Bình Dương hiện nay.

Để đáp ứng với yêu cầu nâng cao chất luợng tăng trưởng kinh tế công nghiệp và nâng cao tỷ trọng thuơng mại dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, trong công tác mời gọi đầu tư, Bình Dương quan tâm mời gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, bởi lẽ với 28 khu công nghiệp đuợc qui họach, với diện tích gần 10.500 ha, tỉnh đã đáp ứng tốt yêu cầu của nhà đầu tư trong và ngòai nuớc, và đang là địa chỉ hấp dẫn đối với các nhà  đầu tư. Riêng trong năm 2016 và quí 1 năm 2017, các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh đã thu hút hơn 3 tỷ USD, chiếm hơn 90% tổng vốn đầu tư FDI đã thu hút trong 15 tháng qua.

 

Hiện tại, Bình Dương đã có 2892 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 27,1 tỷ USD, đứng vị trí thứ 2 cả nước trong thu hút vốn FDI, sau Thành phố Hồ Chí Minh.

Với những kết quả đã đạt đuợc trong thu hút vốn FDI, dự kiến đến giữa năm 2018, Bình Dương có thể hòan thành chỉ tiêu thu hút vốn FDI giai đọan (2016-2020). Đây sẽ là một trong những chỉ tiêu quan trọng về đích vuợt tiến độ thời gian đến nữa nhiệm kỳ.

Trịnh Cầu - Ng. Hùng

 

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×