Thời sự Bình Dương

Bình Dương đăng cai tổ chức TECHFEST VIETNAM 2022

Techfest Vietnam 2022 với chủ đề "Đổi mới sáng tạo mở - Khơi nguồn tư duy mới" sẽ được tổ chức tại Bình Dương nhằm tìm kiếm các giải pháp, các lĩnh vực chịu nhiều tác động của đại dịch và các lĩnh vực có tiềm năng trong tương lai như y tế, giáo dục, năng lượng...Đây là sự kiện lớn, mang tầm quốc gia và quốc tế.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×