Thời sự Bình Dương

Bình Dương đào tạo nghề đáp ứng cuộc cách mạng 4.0

Trước sự phát triển và ứng dụng nhanh chóng các công nghệ hiện đại từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cùng với nhiều địa phương khác, Bình Dương cũng đang hình thành các nhà máy thông minh, nhà máy số, được quản lý, quản trị trên nền tảng công nghệ

Trước sự phát triển và ứng dụng nhanh chóng các công nghệ hiện đại từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cùng với nhiều địa phương khác, Bình Dương cũng đang hình thành các nhà máy thông minh, nhà máy số, được quản lý, quản trị trên nền tảng công nghệ số, ứng dụng intenet… Để đáp ứng yêu cầu này, các cơ sở, trường đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã chú trọng việc đào tạo theo hướng hiện đại, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và khu vực.

Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mỗi quốc gia  đều có cơ hội để phát triển, nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. Đây cũng là thách thức lớn về chất lượng nguồn nhân lực; kỹ năng thích ứng với yêu cầu mới đối với người lao động…Do vậy, việc đổi mới toàn diện, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là vấn đề tất yếu hiện nay. Đối với Bình Dương, hầu hết các trường đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đều đã được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại; cùng với đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ, chuyên môn cao, kịp thời đáp ứng nhu cầu giảng dạy theo công nghệ 4.0.

Là một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp mạnh của cả nước, thu hút hàng trăm doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, với nhu cầu hàng triệu lao động mỗi năm. Điều này, đòi hỏi Bình Dương phải triển khai các giải pháp thu hút nguồn nhân lực; đồng thời tập trung đầu tư, đẩy mạnh chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề, đáp ứng nguồn lao động chất lượng cao cho địa phương.

Với sự quan tâm của địa phương cũng như việc không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại của các cơ sở đào tạo nghề, sẽ góp phần quan trọng để Bình Dương tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×