Bình Dương Mến Yêu

Bình Dương đầu tư giáo dục- đào tạo thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế sâu rộng, hiệu quả dựa trên ba trụ cột là con người, tài nguyên thiên nhiên và truyền thống lịch sử, văn hóa, trong đó con người có vị trí then chốt. Cùng với sự phát triển chung của đất nước, Bình Dương đã bứt phá vươn lên mạnh mẽ trở thành địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo. Những năm qua, bên cạnh thu hút nhân tài, Bình Dương chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho bước phát triển mới của tỉnh nhà. Để tạo ra nguồn nhân lực, Bình Dương đã có chiến lược đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục đào tạo, xem đây là nền tảng và cũng là động lực cho phát triển kinh tế xã hội.

BÌNH DƯƠNG ĐẦU TƯ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Giáo dục và đào tạo có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc mở mang dân trí, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Người đánh giá rất cao vai trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh của đất nước, với nhiệm vụ cực kỳ trọng đại là nâng cao dân đức, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, là động lực của sự phát triển, đưa nước nhà tiến tới giàu mạnh, dân chủ, văn minh, Trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo đã được đặt ra cấp thiết. Hiệu ứng của nó sẽ làm biến đổi tích cực nhiều mặt của đời sống xã hội Việt Nam, là sự vun trồng “nguyên khí quốc gia”, làm cho nền học vấn nước nhà hưng thịnh, đất nước phát triển bền vững.

Bình Dương hiện là tỉnh có tốc độ tăng dân số cơ học rất cao, với hơn 53,5% trên tổng số gần 2,7 triệu dân là người từ các địa phương khác đến sinh sống, làm việc. Chính vì thế nên tỷ lệ học sinh tăng bình quân hàng năm ở các cấp gần 30.000 em, tạo ra áp lực rất lớn đối với ngành giáo dục. Tuy nhiên, Bình Dương xác định Giáo dục đào tạo là yếu tố quan trọng tạo nên sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, do đó tỉnh đặc biệt quan tâm đầu tư cho giáo dục. Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh có chương trình phát triển nguồn nhân lực, riêng ngành Giáo dục cũng có xây dựng đề án liên quan đến nội dung này. Hàng năm, tỉnh dành nguồn lực lớn để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, tiếp sức đến trường, chăm lo cho con em công nhân lao động và tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Với lộ trình cụ thể, tỉnh Bình Dương đã bố trí đầy đủ nguồn ngân sách thực hiện các đề án, dự án đã được phê duyệt, tích cực đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học trên địa bàn, đảm bảo có đủ phòng học, phòng chức năng, các công trình, thiết bị dạy học theo quy định, đáp ứng tốt cho thực hiện dạy học 2 buổi/ngày. Hiện 100% các trường học đã kiên cố hóa. Tỉnh cũng đã đạt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 trước thời hạn. Tỉnh Bình Dương hiện có 388 trường công lập các cấp học với tổng biên chế được giao 18.034 chỉ tiêu, đến cuối năm 2022 có 17.626 người, trong đó có 12.537 giáo viên phổ thông, có 7 trung tâm giáo dục thường xuyên; 86 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Một trong những hướng đi mang tính bước ngoặt, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh nhà, chính là chủ trương xã hội hóa giáo dục. Xã hội hóa giáo dục nhằm thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài để phát triển giáo dục và đào tạo đã trở thành một chủ trương lớn, lâu dài và nhất quán. Ở Bình Dương, công tác xã hội hóa giáo dục đã thật sự huy động được nguồn lực lớn đầu tư cho giáo dục tỉnh nhà. Sự phát triển của hệ thống các trường ngoài công lập không chỉ góp phần giảm gánh nặng đầu tư từ ngân sách, mà quan trọng hơn là đã đáp ứng được nhu cầu học tập ngày càng nhiều, càng cao của học sinh, bắt kịp với những tiêu chuẩn giáo dục quốc tế, đào tạo nên những thế hệ hội đủ điều kiện để hội nhập trong tiến trình toàn cầu hóa.

Từ sự đầu tư có trọng tâm, sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà phát triển không ngừng. Một trong những biểu hiện rõ nét nhất là kết quả xếp hạng thi tốt nghiệp THPT của tỉnh qua từng năm đều tăng cao. Tỉnh luôn nằm trong top đầu những địa phương có điểm trung bình thi tốt nghiệp cao nhất cả nước. Cụ thể năm học 2018-2019, phổ điểm bình quân các môn thi tốt nghiệp THPT của tỉnh xếp hạng 4, năm học 2019-2020 xếp thứ nhì, năm học 2020-2021 vươn lên vị trí quán quân, năm 2021-2022 nằm trong top 3, năm 2022-2023 xếp vị trí thứ 2. Một điểm nhấn khác là những năm gần đây Bình Dương cũng liên tục đứng vào top đầu tỷ lệ học sinh đậu đại học. Dĩ nhiên, những kết quả ấy không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá về chất lượng giáo dục đào tạo của một tỉnh, nhưng rõ ràng nó là minh chứng cụ thể để cùng với nhiều tiêu chí khác khẳng định cho những thành công trong sự nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của tỉnh nhà.

Có thể khẳng định, con người là yếu tố tiên quyết, là chìa khóa mở ra thành công. Chính vì thế nên đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao là mũi nhọn đột phá trong tất cả các chính sách, định hướng phát triển. Trên tinh thần ấy, những năm qua hệ thống các trường Đại học ở Bình Dương đã được mở rộng và nâng tầm. Các trường đại học đã xây dựng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, quy tụ đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực để trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Các phòng thí nghiệm chế tạo/công nghệ/thực tiễn là những phương thức tiên tiến, hữu hiệu trên thế giới để ươm mầm đổi mới sáng tạo, là cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà trường, tăng cường trao đổi kiến thức, kỹ năng cũng như nghiên cứu khoa học cũng đã được đầu tư. Chương trình đào tạo của các trường cũng đã được mở rộng liên kết hợp tác quốc tế với các viện, trường nổi tiếng trên thế giới, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học đạt chuẩn quốc tế. Những dự án trọng điểm đã và đang được triển khai cho thấy tỉnh Bình Dương quyết tâm xây dựng và nâng tầm hệ thống trường đại học để phục vụ cho chiến lược phát triển bền vững của mình.

Phát triển nguồn nhân lực được xác định là nhiệm vụ đột phá của tỉnh Bình Dương, vừa có tính cấp bách, vừa có tính chiến lược. Cùng với cả nước, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng áp dụng và triển khai cách thức giáo dục mới theo xu hướng phát triển của thời đại, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe trong thời đại công nghiệp 4.0.. Bằng nhiều quyết sách quan trọng, Bình Dương đã đẩy mạnh đầu tư cho giáo dục đào tạo, và đang tạo nên nguồn nhân lực dồi dào có chất lượng cao, đảm bảo nguồn nội lực để tỉnh tiếp tục gặt hái những thành công mới trên con đường phát triển.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×