Thời sự Bình Dương

Bình Dương đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Thời gian qua, bám sát những nội dung cốt lõi của Đề án 06, các định hướng chỉ đạo của Chính phủ, sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, Tổ đề án 06 của Tỉnh đã triển khai nghiêm túc, tổ chức thực hiện đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×