Bình Dương Mến Yêu

Bình Dương điểm sáng về cải cách hành chính

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính  nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016  của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC  nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy Bình Dương về CCHC, Kế hoạch CCHC  nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của Ủy ban nhân dân  tỉnh, công tác CCHC ở Bình Dương năm 2017 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Mời các bạn xem các chương trình Bình Dương Mến Yêu khác tại http://btv.org.vn/tin-tuc/binh-duong-men-yeu

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo                      

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×