Thời sự Bình Dương

Bình Dương đổi mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, XII và XIII của Đảng ta về phát triển nguồn nhân lực, Bình Dương đã có nhiều nỗ lực, chú trọng gắn kết 3 khâu: đào tạo, sử dụng, đãi ngộ, qua đó đã nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng cho yêu cầu phát triển về kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×