Thời sự Bình Dương

Bình Dương đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quá trình hội nhập kinh tế thế giới cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang mang lại nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp. Chiếm đến hơn 90% về số lượng, doanh nghiệp vừa và nhỏ rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía để có thể cạnh tr

Quá trình hội nhập kinh tế thế giới cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang mang lại nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp. Chiếm đến hơn 90% về số lượng, doanh nghiệpvừa và nhỏ rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía để có thể cạnh tranh tồn tại. Nắm bắt thực trạng này, tỉnh Bình Dương đã có nhiều giải pháp đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo thống kê, ở Việt Nam hiện nay số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ  chiếm một tỉ lệ lớn, hơn 90% tổng số doanh nghiệp, đóng góp 50% GDP, tạo công ăn việc làm cho 95% lao động xã hội. Và xu hướng này có chiều hướng gia tăng. Riêng tại Bình Dương,  số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương tăng bình quân trên 18%/năm. Hàng năm, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho từ 15.000 đến 20.000 lao động. phần lớn tập trung vào các ngành công nghiệp mang tính gia công, phụ trợ Tuy nhiên phải nhìn nhận, năng lực cạnh tranh của loại hình doanh nghiệp này còn yếu

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020”. Theo đó, tỉnh sẽ tăng cường nghiên cứu thị trường, đánh giá tác động của cơ chế hội nhập đối với các lĩnh vực hàng hóa, đầu tư, dịch vụ… để doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ sở xây dựng và điều chỉnh, chủ động tái cơ cấu trên các lĩnh vực vốn, thị trường, lao động, nâng cao năng lực quản trị, điều hành. Bên cạnh đó, chú trọng việc hợp tác, gắn kết giữa các doanh nghiệp với nhau để tạo sức mạnh trong phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là phát huy hơn nữa vai trò của liên đoàn doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trong việc hỗ trợ và liên kết các doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, một vấn đề hết sức quan trọng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Song song với việc hoạch định chiến lược hỗ trợ của tỉnh, đã đến lúc các doanh nghiệp cần đẩy mạnh liên kết cả theo chiều ngang và chiều dọc. Cụ thể, phải liên kết với nhau để phát huy lợi thế từng doanh nghiệp và nâng cao khả năng cung ứng, từng bước chiếm lĩnh được thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nâng cấp công nghệ. Để trên cơ sở đó, nâng cao sức cạnh tranh, đóng góp vào sự vững mạnh của nền kinh tế tỉnh Bình Dương.

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×