Bình Dương Mến Yêu

Bình Dương hướng đến xây dựng thành phố thông minh

Định hướng phát triển và xây dựng đề án thành phố thông minh  của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2021 hướng tới 4 lĩnh vực: Con người, công nghệ, cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng và chất lượng sống của người dân. Hiện nay, Bình Dương đang tiến hành xây dựng các phòng thực nghiệm công nghệ, trung tâm công nghệ nghiên cứu thông minh, tạo ra cơ sở dữ liệu chuỗi cung ứng; phát triển ngành công nghiệp chất bán dẫn… để tạo nền tảng căn bản cho việc xây dựng thành phố thông minh. Theo UBND tỉnh Bình Dương, ba đối tượng chính được phục vụ trong thành phố thông minh là chính quyền - doanh nghiệp - người dân. Trong đó, người dân được hưởng thụ cuộc sống đáng sống với các tiện ích như dịch vụ công trực tuyến, được hưởng nền giáo dục thông minh, cơ hội việc làm, thăng tiến, giải trí đa phương tiện, được chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội... 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×