Bình Dương Mến Yêu

Bình Dương hướng đến xây dựng xã nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025

Cuối năm 2019, Bình Dương cán đích mục tiêu 46/46 xã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó là sự chuyển mình, đổi thay mạnh mẽ ở những vùng nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, cơ sở hạ tầng từng bước hoàn thiện, khoảng cách giữa nông thôn và thành thị được rút ngắn. Trên nền tảng thành tựu đạt được, năm 2020 và giai đoạn tiếp theo Bình Dương xác định xây dựng nông thôn toàn diện, đáp ứng các mục tiêu của phát triển bền vững ở tất cả các cấp.​

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×