Thời sự Bình Dương

Bình Dương huy động các thành phần kinh té xây dựng nhà ở xã hội

Nhằm đảm bảo phát triển kinh tế gắn với thực hiện các chính sách về an sinh xã hội,trong những năm qua, Bình Dương đã thực hiện những giải pháp nhằm tạo mọi điều kiện để huy động các thành phần kinh tế tham gia vào xây dựng nhà ở xã hội phục vụ cho người

Nhằm đảm bảo phát triển kinh tế gắn với thực hiện các chính sách về an sinh xã hội,trong những năm qua, Bình Dương đã thực hiện những giải pháp nhằm tạo mọi điều kiện để huy động các thành phần kinh tế tham gia vào xây dựng nhà ở xã hội phục vụ cho người dân.

Đến nay, tỉnh Bình Dương đã thu hút được 86 dự án phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 200 ha tương đương với khoảng 3,9 triệu m² sàn xây dựng. Đến nay đã có 27/86 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng diện tích đất 47,4ha tương đương gần 655 ngàn m² sàn xây dựng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có khoảng 200 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp có đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động với tổng diện tích khoảng 270 ngàn m² sàn. Như vậy, đến nay tổng diện tích sàn nhà ở xã hội của Bình Dương đạt khoảng 925 ngàn m².

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×