Thời sự Bình Dương

Bình Dương luôn trong top đầu cả nước về thu hút FDI

Mặc dù chịu tác động chung bởi dịch COVID -19 và tình hình thế giới, hoạt động thu hút đầu tư trong và ngoài nước của Bình Dương vẫn đạt kết quả rất khả quan. Năm 2022, Bình Dương thu hút hơn 3 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), đứng thứ 2 trong cả nước, chỉ sau TP Hồ Chí Minh. Để có được kết quả trên, tỉnh Bình Dương đã có quá trình thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước với 30 năm kinh nghiệm.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×