Thời sự Bình Dương

Bình Dương nằm trong top đầu cả nước về thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước

Tính đến cuối tháng 7 năm 2019, Bình Dương đã thu hút hơn 39.800 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư gần 334.000 tỷ đồng. Đây là một nguồn lực rất quan trọng đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, khu vực doanh nghiệp trong nước ở Bình Dương cũng phát triển mạnh mẽ. Các doanh nghiệp đã tham gia đầu tư vào nhiều ngành nghề, tạo được những kết quả đáng phấn khởi trong sản xuất kinh doanh, tự tin bước vào giai đoạn hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.

BÌNH DƯƠNG NẰM TRONG TOP ĐẦU CẢ NƯỚC

VỀ THU HÚT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC.

Tính đến cuối tháng 7 năm 2019, Bình Dương đã thu hút hơn 39.800 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư gần 334.000 tỷ đồng. Đây là một nguồn lực rất quan trọng đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Riêng trong 7 tháng đầu năm 2019, chỉ số tăng trưởng công nghiệp của Tỉnh đạt hơn 8% và xuất siêu gần 4 tỷ USD.

Theo các doanh nghiệp và doanh nhân: Sự phát triển nhanh chóng về số lượng, qui mô doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh do nhiều yếu tố tạo thành; đồng thời chất lượng và hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Đây là điều kiện cần thiết để đảm bảo cho sự phát triển ổn định của doanh nghiệp và doanh nhân trong thời gian tới.

Theo đánh giá cùa các cơ quan hữu quan, Bình Dương hiện đang nằm trong top đầu các địa phương thu hút được lượng vốn đầu tư trong nước của cả nước. Kết quả này sẽ là cơ sở quan trọng để địa phương hoàn thành chỉ tiêu có 50.000 doanh nghiệp  vào cuối năm sau.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, các doanh nghiệp trong nước ở Bình Dương cần tiếp tục tập trung nâng cao trình độ quản trị, khả năng tiếp cận và đầu tư công nghệ mới, khả năng phân tích và nắm bắt nhu cầu thị trường…Với những kinh nghiệm đã tạo dựng được trong thời gian qua, cũng như dưới tác động của các chính sách kinh tế mới và môi trường đầu tư thông thoáng cởi mở, sẽ là động lực giúp doanh nghiệp ở Bình Dương nâng cao năng lực cạnh tranh trong xu thế hội nhập hiện nay.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×