Thời sự Bình Dương

Bình Dương nâng cao chất lượng phong trào nông dân kinh doanh sản xuất giỏi

Để hỗ trợ nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, ngoài các chương trình phối hợp với ngành nông nghiệp, khoa học công nghệ, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, Hội nông dân tỉnh phối hợp tập huấn, hội thảo, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở tỉnh Bình Dương phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Thực hiện phương châm đổi mới, cùng với công tác tuyên truyền vận động, phong trào được Hội nông dân tỉnh chuyển mạnh sang hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện giúp các nông dân phát triển sản xuất kinh doanh.

Để hỗ trợ nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, ngoài các chương trình phối hợp với ngành nông nghiệp, khoa học công nghệ, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, Hội nông dân tỉnh phối hợp tập huấn, hội thảo, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất cho nông dân. 3 năm qua, đã tổ chức trên 1.300 lớp tập huấn, hội thảo về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho gần 57.000 lượt nông dân. Hội còn tăng cường hỗ trợ vốn cho nông dân sản xuất. Đến nay, các cấp Hội đã hỗ trợ cho 26.000 hộ vay với tổng vốn trên 852 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ hỗ trợ nông dân hỗ trợ cho hơn 4.000 hộ vay với số tiền 137 tỷ đồng để đầu tư 340 dự án chăn nuôi, trồng trọt. Nguồn vốn vay ưu đãi cho sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị theo Quyết định 04 của UBND tỉnh, đã giải ngân 479 tỷ đồng cho 80 phương án vay. Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể đã giải ngân hơn 25 tỷ đồng cho nông dân sản xuất. Vốn ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội cũng được tăng cường, tạo thuận lợi cho nông dân trong đầu tư các mô hình nông nghiệp.

Từ sự hỗ trợ về nhiều mặt trong sản xuất, nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả ngày càng phát triển đa dạng với nhiều gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, điển hình trong nghiên cứu, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Giai đoạn 2016-2019, toàn tỉnh có 32.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, cấp Trung ương 382 lượt hộ, cấp tỉnh trên 3.800 lượt hộ, còn lại là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở. So với giai đoạn 2014-2016, số hộ có mức thu nhập trên 200 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng 5 lần.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tác động tích cực đến ngành nông nghiệp Bình Dương. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng sản xuất tập trung, quy mô lớn, tạo nên những điểm sáng trong nông nghiệp của tỉnh. Từ thực tế canh tác và hiệu quả sản xuất, cùng với những đóng góp tích cực cho ngành nông nghiệp là minh chứng sinh động nhất cho sự quyết tâm đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu của nông dân trong tỉnh, tạo nền tảng vững chắc cho sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×