Thời sự Bình Dương

Bình Dương nâng cao giá trị ngành nông nghiệp

Tỷ trọng ngành nông nghiệp hiện chiếm 3,7% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Dương. Tuy chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế, nhưng giá trị của ngành nông nghiệp hàng năm đều tăng, với mức tăng bình quân 4%/năm.

Tỷ trọng ngành nông nghiệp hiện chiếm 3,7% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tuy chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế, nhưng giá trị của ngành nông nghiệp hàng năm đều tăng, với mức tăng bình quân 4%/năm. Năm 2018, tỉnh Bình Dương đề ra mục tiêu tăng giá trị sản xuất nông nghiệp 3,5%. Các Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, Đề án “Phát triển nông nghiệp đô thị phía Nam Bình Dương” tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, để nâng cao giá trị của ngành.

Đóng góp tích cực vào nâng cao giá trị ngành nông nghiệp Bình Dương là việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đầu tư trên qui mô lớn, sản xuất nông nghiệp tập trung. Ở các địa phương phía Bắc tỉnh BD như: Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên có quỹ đất nông nghiệp lớn đang phát triển mạnh kinh tế trang trại. Trong quá trình phát triển nông nghiệp giai đoạn mới, chất lượng hoạt động của các trang trại tiếp tục được nâng cao khi hầu hết đều hướng vào sản xuất hàng hóa lớn. Hiện nay, tổng diện tích cây lâu năm đạt trên 142 ngàn hecta. Trong đó, diện tích cao su đạt gần 134 ngàn hecta, diện tích cây điều gần 1.400 hecta, diện tích cây ăn trái trên 6.300 hecta.

Hiện nay, diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đạt gần 2.500 hecta với các loại cây trồng có giá trị như: rau, nấm, dưa lưới, cây ăn trái, hoa lan…Giá trị bình quân sản xuất nông nghiệp hiện đạt trên 95 triệu đồng/hecta/năm. Một số mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất có thu nhập bình quân trên 1 tỷ đồng/ha/năm. Chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao tiếp tục phát triển. Số lượng đàn gia súc, gia cầm nuôi theo công nghệ trại lạnh tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân của trại chăn nuôi theo mô hình trại lạnh đạt từ 150 - 200 triệu đồng/lứa nuôi. Ở khu vực đô thị, mô hình chăn nuôi chủ yếu là cá kiểng, ba ba, thỏ, bồ câu. Mô hình trồng trọt chủ yếu là rau, nấm, hoa lan, cây cảnh. Diện tích nông nghiệp đô thị hiện đạt gần 150 hecta.

Những kết quả đạt được trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, cùng với việc chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đã tạo đòn bẩy cho quá trình gia tăng giá trị ngành nông nghiệp Bình Dương.

Sau hơn 30 năm thực hiện đường đối đổi mới đất nước, hơn 20 năm hòa mình vào quá trình phát triển chung của tỉnh Bình Dương, gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương khoá X về “Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn”; ngành nông nghiệp Bình Dương đã có sự phát triển với tốc độ cao, hình thành nên những điểm sáng trong nông nghiệp. Đây là nền tảng để Bình Dương thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng giá trị ngành nông nghiệp trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×