Bình Dương Mến Yêu

Bình Dương phát huy hiệu quả mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Nhiều năm qua, xác định được tiềm năng, lợi thế trong phát triển nông nghiệp, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, thực hiện việc ứng dụng khoa học và công nghệ  theo hướng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Chính vì thế, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ, nâng cao giá trị nông sản của tỉnh. 

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×