Tiêu điểm

Bình Dương phát triển Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện  là một hoạt động nhân đạo, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Phong trào hiến máu tình nguyện ở Bình Dương những năm qua không ngừng phát triển, tăng cả về chỉ tiêu vận động và tỷ lệ dân số tham gia. Phong trào hiến máu tình nguyện đã lan tỏa rộng khắp trên các địa bàn, lĩnh vực, từ thành thị đến nông thôn, trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, tổ chức tôn giáo,… thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân, đoàn viên thanh niên, đặc biệt là lực lượng tình nguyện viên Chữ thập đỏ tự nguyện tham gia. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×