Thời sự Bình Dương

Bình Dương quyết tâm chuyển đổi số

Triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (giai đoạn 2022 -2025), tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) là một nhiệm vụ quan trọng, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực. Tại Bình Dương, Sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án, bước đầu đã đạt một số kết quả tích cực, được dư luận đồng tình ủng hộ, đánh giá cao

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×