Tiêu điểm

Bình Dương sau 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Khách mời: Đại tá Ao TẤn Tài; Chính Ủy; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương

Qua 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tỉnh Bình Dương đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng và an ninh. Trong đó, nổi bật là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh gắn với thế trận chiến tranh nhân dân ngày càng vững chắc; huy động có hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong xây dụng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – Truyền hình BTV

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×