Thời sự Bình Dương

Bình Dương sẽ tổ chức hội nghị gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khu vực phía Nam

Trong các tỉnh thành phố có thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Bình Dương là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Hiện Bình Dương đứng thứ 3 cả nước (sau TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội) về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Với nhiều yếu tố điều kiện thu

Trong các tnh thành ph có thu hút vn đu tư trc tiếp nước ngoài, Bình Dương là đim đến hp dn đi vi các nhà đu tư. Hin Bình Dương  đng th 3 c nước (sau TP.H Chí Minh và Hà Ni) v thu hút vn đu tư nước ngoài. Vi nhiu yếu t điu kin thun li tnh Bình Dương được chn t chc Hi ngh Hội nghị gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khu vực phía Nam. Hi ngh s được t chc vào ngày mai 14/2.

Báo cáo của UBND tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã thu hút được hơn 3.500 dự án có vốn đầu tư nước ngoài( FDI)với tổng vốn đăng ký đạt trên 32,2 tỷ đô la Mỹ. Những năm qua, hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục diễn ra đúng định hướng: có chọn lọc, ưu tiên các ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường..Năm 2018, tỉnh Bình Dương đã thu hút được 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI và trong 15 ngày đầu của tháng 1/2019, tỉnh tiếp tục thu hút thêm gần 200 triệu đô la Mỹ.

Đánh giá của UBND tỉnh Bình Dương, các dự án FDI đầu tư tại tỉnh Bình Dương đều được nhanh chóng giải ngân vốn. Với nhiều dự án lớn đã hoàn thành và đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư, tốc độ tăng trưởng công nghiệp lẫn thương mại - dịch vụ tăng cao đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh nhà theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

So với năm đầu chia tách từ tỉnh Sông Bé, tỉnh Bình Dương phát triển vượt bậc với những chỉ tiêu kinh tế cao gấp hàng chục lần. Cơ cấu kinh tế của tỉnh với công nghiệp và dịch vụ đóng vai trò chủ đạo chiếm tỷ trọng 63,8%- 22,4%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng gấp 218 lần, kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 78 lần so với năm 1997. Bình Dương là 1 trong những tỉnh có đóng góp vào ngân sách nhà nước. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của các thành phần kinh tế, trong đó, có khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đóng góp trên 48,5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và trên 82% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Phối hợp với Bộ kế hoạch đầu tư, UBND tỉnh đã chuẩn bị chu đáo các công việc để tổ chức tốt Hội nghị gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khu vực phía Nam. Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ sẽ chủ trì hội nghị. Mục đích của hội nghị nhằm tham vấn định hướng hoàn thiện thể chế chính sách về đầu tư nước ngoài trong bối cảnh mới. Đây là 1 trong những nội dung tạo cơ sở để hoàn thiện Đề án: Định hướng hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Trên tinh thần đó, hội nghị sẽ tập trung nội dung thảo luận nêu lên các vướng mắc, khó khăn về đầu tư nước ngoài, góp ý về định hướng chính sách FDI trong giai đoạn mới.

Với nhiều yếu tố điều kiện thuận lợi tỉnh Bình Dương được chọn tổ chức Hội nghị là cơ hội để Bình Dương quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư với các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp FDI. Là tỉnh thu hút nhiều dự án FDI, UBND tỉnh, các doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn tỉnh sẽ có những ý kiến thảo luận góp ý xây dựng chính sách về thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường quan hệ đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×