Thời sự Bình Dương

Bình Dương tăng cường kiểm soát động vật và sản phẩm động vật

Quyết định số 09, có hiệu lực từ ngày 01/5/2018​ quy định việc kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên cạn, lưu thông trong tỉnh.​

Quyết định số 09, có hiệu lực từ ngày 01/5/2018 quy định việc kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên cạn, lưu thông trong tỉnh.

Hiện nay, hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng còn diễn biến khá phức tạp, khó kiểm soát. Trong đó, tập trung chủ yếu tại các hộ chăn nuôi, hộ kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư hoặc ngay tại hộ chăn nuôi khiến công tác kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y gặp nhiều khó khăn. Việc buôn bán sản phẩm động vật ngay tại lề đường, hè phố, tụ điểm dân cư vẫn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm. Chăn nuôi và vận chuyển mua bán gia súc gia cầm cũng khá phức tạp, trong khi lực lượng chức năng thì mỏng... Chính vì vậy, việc tăng cường công tác quản lý hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật đang là vấn đề bức thiết.

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 09, có hiệu lực từ ngày 01/5/2018​ quy định về việc kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên cạn, lưu thông trong tỉnh.

Để từng bước đưa hoạt động buôn bán, tiêu thụ sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, trong thời gian tới Chi cục Thú y tỉnh BD sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm vi phạm các quy định của pháp luật về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, ATTP. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở chăn nuôi, các cơ sở sản xuất, ấp nở con giống gia cầm; kiểm tra vệ sinh thú y, ATTP tại các cơ sở bảo quản, sơ chế, cửa hàng kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…nhằm đưa công tác quản lý động vật,  sản phẩm động vật đi vào nề nếp.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×