Thời sự Bình Dương

Bình Dương tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp

Từ nay đến cuối 2017, UBND tỉnh triển khai nội dung cam kết với Phòng Thương mại công nghiệp VN - VCCI về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bình Dương đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế. Không chỉ là thu hút thêm nhiều dự án đăng ký mới, mà quan trọng tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh  hiệu quả. Từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh triển khai nội dung cam kết với Phòng Thương mại công nghiệp VN - VCCI về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Bình Dương sẽ tăng cường đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước, tạo đột phá trong cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh được phân công chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện đầy đủ các quy định tại Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành về Khởi sự kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp giảm còn tối đa 02 ngày làm việc (Luật Doanh nghiệp quy định 03 ngày làm việc). Giảm 50% thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cụ thể, thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản chấp thuận địa điểm thực hiện dự án (Luật Đầu tư quy định 05 ngày làm việc). Giảm 50% thời gian trình lấy ý kiến, thẩm định trình quyết định chủ trương, cụ thể, thời gian Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển lấy ý kiến các cơ quan nhà nước liên quan tối đa trong 02 ngày làm việc (Luật Đầu tư quy định 03 ngày làm việc); thời gian lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh kể từ ngày nhận hồ sơ còn tối đa 18 ngày làm việc (Luật Đầu tư quy định 25 ngày làm việc). Đồng thời, thành lập tổ công tác nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tham mưu lãnh đạo giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Kết quả khảo sát của VCCI về PCI 2016, tỉnh Bình Dương đứng thứ 4 trong 10 tỉnh thành hấp dẫn đầu tư nhất cả nước. Tiếp tục ghi nhận sự tăng điểm ở các chỉ số gia nhập thị trường, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng và tính năng động của chính quyền. Môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng cải  thiện đã được ghi nhận bằng kết quả thu hút đầu tư hàng năm. Chỉ tính từ đầu năm 2017 đến ngày 15-3, tỉnh BD đã thu hút thêm 1 tỷ 344 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 250% so với năm 2016, bằng 96% kế hoạch năm. Thu hút vốn đầu tư trong nước tăng thêm 9.133 tỷ đồng:

Trong 5 năm 2016-2020, tỉnh BD sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế.  Không chỉ là  thu hút thêm  các dự án đăng ký mới, mà quan trọng tạo điều kiện thuận lợi để  những dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có tái đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng nhà xưởng, tăng năng lực sản xuất, tăng sức cạnh tranh. Triển khai thực hiện  nội dung cam kết với VCCI về tạo lập môi trường kinh doanh thuận  lợi, sẽ thêm điều kiện giúp doanh nghiệp khởi nghiệp thuận lợi và làm ăn hiệu quả trên đất Bình Dương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×