Thời sự Bình Dương

Bình Dương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Năm học 2018 – 2019, Bình Dương phấn đấu đạt tỉ lệ 100% học sinh sinh viên tham gia BHYT. Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, cơ quan BHXH cùng với ngành giáo dục, các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong toàn tỉnh thực hiện nhiều giải pháp, nhằm tạo mọ

Năm học 2018 – 2019, Bình Dương phấn đấu đạt tỉ lệ 100% học sinh sinh viên  tham gia BHYT. Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, cơ quan BHXH cùng với ngành giáo dục, các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong toàn tỉnh thực hiện nhiều giải pháp, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh sinh viên tham gia BHYT đầy đủ.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, những năm qua, tỉ lệ học sinh tham gia BHYT trên địa bàn huyện Dầu Tiếng luôn đạt trên 98%. Hiện địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp, nâng cao nhận thức của phụ huynh, học sinh về chính sách BHYT, khuyến khích tạo điều kiện cho 100% học sinh được tham gia BHYT.

Năm học 2018 – 2019, thực hiện chủ trương của tỉnh, BHXH tỉnh Bình Dương tiếp tục sử dụng nguồn kết dư Quỹ khám chữa bệnh BHYT để hỗ trợ mức đóng cho một số nhóm đối tượng. Trong đó, đối tượng học sinh sinh viên được hỗ 30% mức đóng BHYT, cao hơn 10% so với mức hỗ trợ trong năm học trước. Như vậy, với mức hỗ trợ này, cộng thêm mức hỗ trợ 30% từ ngân sách nhà nước theo Luật BHYT, thì mức đóng BHYT của đối tượng học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương chỉ còn 40% (tức khoảng 300.000 đồng/năm).

Theo thống kê, số học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương tham gia BHYT hiện đạt hơn 95%. Với tỉ lệ này, còn khoảng 24.000 học sinh sinh viên chưa tham gia BHYT.  Điều này đòi hỏi cần phải tiếp tục tăng cường công tác vận động tuyên truyền, thực hiện các chính sách hỗ trợ, để học sinh sinh viên tham gia BHYT đầy đủ.

Nhằm đảo bảo công tác BHYT trong học đường, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng lưu ý BHXH các tỉnh, thành phố cần linh hoạt trong phương thức thu phí BHYT để giảm nhẹ số tiền đóng góp của phụ huynh học sinh vào đầu năm học. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT; vận động học sinh sinh viên; phân loại học sinh sinh viên chưa tham gia BHYT theo hộ gia đình, để phối hợp với nhà trường vận động tham gia BHYT ở mức cao nhất.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×