Tiêu điểm

Bình Dương thí điểm phân loại chất rắn tại nguồn

Bình Dương đang đối mặt với nhiều vấn đề môi trường phát sinh, đó là lượng chất thải gia tăng, sự suy giảm chất lượng nguồn nước, đất và khí, trong đó chất thải rắn, nhất là chất thải rắn sinh hoạt. Chính vì thế, Bình Dương tích cực thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn… Số liệu thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường  cho thấy, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn ngày càng nhiều, tăng 2,5 lần so với năm 2010. Thời gian qua, việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được cải thiện, các công ty và xí nghiệp công trình đô thị được tăng cường thêm nhân lực và trang thiết bị, hệ thống thu gom rác dân lập ngày càng phát triển đã nâng tỷ lệ rác đô thị được thu gom đạt 90%, trong đó tỷ lệ tái chế làm phân compost đạt 40%.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×