Thời sự Bình Dương

Bình Dương thu hút dầu tư trong nước đạt 53.000 tỷ đồng

Nhờ nguồn vốn đầu tư tăng mạnh, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước đã đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng cao của ngành công nghiệp, dịch vụ và xuất nhập khẩu ở Bình Dương

Những năm qua, Bình Dương đã thu hút được nguồn vốn đầu tư trong nước rất lớn; khu vực kinh tế này ngày càng lớn mạnh về qui mô, ngành nghề kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Điều này phù hợp với Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đề ra mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo số liệu sơ bộ của các cơ quan hữu quan, năm 2019 Bình Dương đã thu hút vốn đầu tư trong nước đạt gần 53.000 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2018, cao nhất từ trước tới nay .Trong số này có gần 5.700 doanh nghiệp đăng ký mới với số vốn  hơn 37.000 tỷ đồng, gần  800 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn với số vốn 16.000 tỷ đồng, nâng số vốn đầu tư trong nước hiện tại trên địa bàn tỉnh lên 354.000 tỷ đồng, với gần 42.000 doanh nghiệp. Có nhiều yếu tố để tạo nên kết quả này, nhưng xuyên suốt và nhất quán là địa phương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư an tâm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Nhờ nguồn vốn đầu tư tăng mạnh, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước đã đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng cao của ngành công nghiệp, dịch vụ và xuất nhập khẩu ở Bình Dương. Trong số này, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nuớc đóng góp khỏang 30-32% về sản luợng và giá trị kim ngạch xuất khẩu; đồng thời đóng góp khỏang 30% tổng sản phẩm trên địa bàn, góp phần đảm bảo tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, gía trị xuất khẩu của địa phương hàng năm hơn 16%.

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước ở Tỉnh tham gia đầu tư vào tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh; đồng thời luôn nỗ lực phát triển qui mô và khả năng cạnh tranh thông qua nhiều giải pháp. Trong đó, các doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, áp dụng các phương thức quản trị doanh nghiệp tiên tiến và thực hiện các chiến luợc phát triển thị trường đạt hiệu quả tốt.

Theo đánh giá, khu vực có vốn đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn một số hạn chế liên quan đến qui mô doanh nghiệp, nguồn tài chính để đầu tư, trình độ quản lý và công nghệ sản xuất. Để hội nhập và cạnh tranh thắng lợi, hơn bao giờ hết, yêu cầu phát triển khu vực này ngang tầm khu vực và thế giới, cả về số lượng lẫn chất lượng, đang là nhiệm vụ rất quan trọng.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước cần tiếp tục chủ động, tích cực trong đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, cũng như xây dựng thương hiệu cho từng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cụ thể. Đồng thời tăng cường liên kết sản xuất, tham gia chuỗi giá trị trong nước, khu vực và thế giới… Đây là những yếu tố đảm bảo cho sự phát triển bền vững của khu vực kinh tế tư nhân trong thời gian tới.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×