Thời sự Bình Dương

Bình Dương thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

Với những lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, môi trường kinh doanh thân thiện, Bình Dương đã thu hút hàng ngàn dự án đầu tư nước ngoài, từ đó nền kinh tế của Tỉnh lớn mạnh, đóng góp đáng kể cho sự phát triển của cả nước. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp và xã hội, Bình Dương quan tâm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×