Thời sự Bình Dương

Bình Dương thực hiện kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương

Sau 8 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 -2020”, lĩnh vực

Sau 8 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 -2020”, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Bình Dương phát triển tốt so với mặt bằng chung cả nước.

Bám sát nội dung Kết luận số 61, các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung Kết luận, thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân. Nổi bật là Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân” được triển khai hiệu quả. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt hơn 127 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 4.000 hộ vay, đầu tư 299 dự án và thành lập 299 tổ hợp tác liên kết sản xuất. Các tổ hợp tác, tổ ngành nghề, các mô hình kinh tế tập thể làm ăn hiệu quả, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn. Cùng với Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội nông dân tỉnh còn phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội tăng cường vốn cho nông dân. Tổng dư nợ cho nông dân vay hiện nay hơn 653 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 22.000 hộ vay thực hiện 9 chương trình ưu đãi của Chính phủ. Hội còn tổ chức tập huấn, hội thảo chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng giống mới cho hội viên nông dân nắm bắt để ứng dụng vào sản xuất, nâng cao hiệu quả nông nghiệp.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×