Tiêu điểm

Bình Dương thực hiện nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của chính phủ

UBND tỉnh Bình Dương đã triển khai thực hiện nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lục cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 bước đầu đã đạt kết quả tốt.

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×