Thời sự Bình Dương

Bình Dương tin tưởng đường lối đổi mới của Đảng

Kết thúc năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội Bình Dương tiếp tục có bước phát triển mới. Toàn tỉnh có 29/31 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Những kết quả này là một trong những cơ sở tiền đề thực tiễn để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Bình Dương đặt trọn niềm tin vào đường lối đổi mới của Đảng ta nói chung, Đảng bộ tỉnh Bình Dương nói riêng.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn

- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×