Tiêu điểm

Bình Dương triển khai nhiều giải pháp thu thập thông tin dân cư

Khách mời: Đại tá Nguyễn Văn Châu Trưởng phòng CS QLHC về TTXH Công an Bình Dương

    Thực hiện Luật Căn cước công dân, Luật hộ tịch, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước ứng dụng công nghệ tin học và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính và góp phần phát triển Chính phủ điện tử.  Sau khi hoàn thành việc xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mỗi người dân được quyền khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khác. Bên cạnh đó, để đảm bảo thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được cập nhật nhanh chóng, mỗi người dân có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin khi có sự thay đổi theo quy định.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×