Tiêu điểm

Bình Dương trở thành thành viên WTA 2018 và lộ trình xây dựng thành phố thông minh

Trong những năm qua, tỉnh Bình Dương đã nỗ lực đẩy mạnh hợp tác, tăng cường giao lưu, kết nghĩa với nhiều địa phương của các nước, tham gia nhiều hoạt động mang tính quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh Bình Dương năng động và thân thiện đến bạn bè quốc tế. Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, tỉnh Bình Dương đã tích cực thực hiện chủ trương xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững. Vừa qua,  tỉnh Bình Dương đã chính thức gia nhập Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA). Với 105 thành viên đến từ 47 quốc gia trên thế giới, WTA sẽ hỗ trợ Bình Dương về mặt thông tin, công nghệ, nhân lực để đẩy nhanh tiến trình xây dựng thành phố thông minh.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×