Tiêu điểm

Bình Dương với công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật ở cơ sở

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta. Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có những chuyển biến tích cực với nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Các ngành, các cấp ở địa phương tham gia tích cực hơn vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đã dần đi vào nề nếp; hình thức, cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật phong phú. Chương trình Tiêu điểm trên BTV ngày 10/11/2017 có buổi trao đổi với bà Nguyễn Anh Hoa, Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Dương về vấn đề này.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×