Thời sự Bình Dương

Bình Dương - Vùng đất tiềm năng thu hút đầu tư

Trong những năm qua, Bình Dương đã đi đầu với chính sách “trải thảm đỏ” thu đầu tư. Những thành công bước đầu đã nâng tầm Bình Dương trở thành mô hình kiểu mẫu trong thu hút đầu tư nước ngoài. “Dám nghĩ, dám làm” chính quyền tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực trong việc khai thác các nguồn lực đầu tư đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng. Với những định hướng mang tính đột phá, những bước đi phù hợp nhằm khai thác có hiệu quả các lợi thế về địa lý kinh tế, tài nguyên và con người của tỉnh, Bình Dương sẽ trở thành điểm đến đáng tin cậy đối với tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong thời gian tới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×