LH Đờn Ca Tài Tử 2017

Ca cổ - Bình Dương ngày mới

1. Khát vọng Bình Dương                                                                      4. Bình Dương trong nổi nhớ               

- Sáng tác: Huy Hoàng                                                                           - Sáng tác:  Hải Nam

- Trình bày: NSUT Nhơn Hậu                                                                 - Trình bày:  NSUT Phượng Hằng

2. Tự hào thay Thành phố mới Bình Dương                                       5. Tự hào thay Thành phố mới Bình Dương

- Sáng tác: Nguyễn Hoàng Sơn                                                             - Sáng tác: Nguyễn Hoàng Sơn

- Trình bày: NSUT Lê Tứ                                                                          - Trình bày: NSUT Trọng Phúc - Ngọc Đợi 

3. Bình Dương miền đất yêu thương

- Sáng tác: Trương Minh Châu

- Trình bày: Cẩm Thúy - Nguyễn Kha

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×