Thời sự Bình Dương

Các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2019

Kế hoạch phát triển KTXH tỉnh Bình Dương năm 2019 xác định mục tiêu tổng quát:Phát triển kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, ổn định và bền vững. Căn cứ mục tiêu, kế hoạch phát triển KTXH của UBND tỉnh, các ngành và các địa phương cụ thể h

Kế hoạch phát triển KTXH tỉnh Bình Dương năm 2019 xác định mục tiêu tổng quát:Phát triển kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, ổn định và bền vững. Căn cứ mục tiêu, kế hoạch phát triển KTXH của UBND tỉnh, các ngành và các địa phương cụ thể hóa từng nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố gồm: Một số chỉ tiêu tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch sản​​ xuất công nghiệp – thương mại – xuất nhập khẩu; kế hoạch sản xuất nông – lâm nghiệp – thủy sản; kế hoạch phát triển nhà ở; kế hoạch vận tải; kế hoạch bảo vệ và phát triển diện tích rừng; chỉ tiêu bảo vệ môi trường; kế hoạch dân số; kế hoạch phát triển giáo dục; kế hoạch sự nghiệp y tế; chỉ tiêu giường bệnh; chỉ tiêu ngành văn hóa – thể thao và du lịch; kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh – truyền hình; kế hoạch Chương trình giảm nghèo và Chương trình về việc làm.

Trên tinh thần đó, các địa phương, các cơ quan đơn vị đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra trong năm nay.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2016-2020. Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra,  UBND tỉnh triển khai thực hiện 8 giải pháp trọng tâm. Theo đó, UBND tỉnh sẽ đánh giá toàn diện những hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực và đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả; UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo kinh tế tăng trưởng ổn định, bền vững, chuyển dịch cơ cấu đúng định hướng, nhất là kêu gọi đầu tư phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, logistics, dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp và đô thị; thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư công, thực hiện tốt công tác đền bù, giải toả, nhất là công trình, dự án trọng điểm. Triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị, các công trình hạ tầng giao thông. Xây dựng các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng, các công viên cây xanh. Nghiên cứu việc đầu tư phát triển giao thông đường sắt, đường thuỷ, các cảng vận tải hàng hoá; Quản lý tốt nguồn thu nộp Ngân sách nhà nước; tiếp tục nhân rộng mô hình nông nghiệp có hiệu quả kinh tế; Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho các đối tượng, nhất quán chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo cho mọi người dân được hưởng thụ thành quả phát triển; Đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý​, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, góp phần xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch, thu hút đầu tư.

Trong ngày 1/1/2019, Chính phủ liên tiếp ban bành 2 nghị quyết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đó là Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Và Nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Gắn với thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019, UBND tỉnh Bình Dương sẽ Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện NGhị quyết của Chính phủ trong những ngày sắp tới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×