Đạo đức Hồ Chí Minh

Cách dùng người của Bác và bài học cho hôm nay

Cách dùng người của Bác thể hiện thái độ trọng thị, tầm nhìn minh triết, lòng nhân ái bao la và tư tưởng đại đoàn kết cao cả…

Có thể khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là bậc thiên tài trong việc chọn người và trọng dụng nhân tài. Cách dùng người của Bác thể hiện thái độ trọng thị, tầm nhìn minh triết, lòng nhân ái bao la và tư tưởng đại đoàn kết cao cả… Vậy, nghệ thuật dùng người và trọng dụng nhân tài của Bác để lại bài học gì cho hôm nay? Đây chính là nội dung Tiến sĩ Lê Thị Linh Trang -  Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Cán bộ TP.HCM sẽ chia sẻ với chúng ta trong chương trình.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×