Thời sự Bình Dương

Cải cách hành chính: Đổi mới và hiệu quả

Kết quả điều tra PCI 2016 đã ghi nhận những nỗ lực cải cách hành chính của tỉnh Bình Dương. Nhiều đổi mới đã tạo được bước đột phá để hướng đến 1 nền hành chính hiện đại, minh bạch.

Kết quả điều tra PCI 2016 đã ghi nhận những nỗ lực cải cách hành chính của tỉnh Bình Dương. Nhiều đổi mới đã tạo được bước đột phá để hướng đến 1 nền hành chính hiện đại, minh bạch.

Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được vận hành trên cơ sở hệ thống thông tin đất đai, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đơn giản, thuận tiện theo cơ chế “một cửa” . Sau 2 năm đưa vào hoạt động đã tạo thuận tiện cho các tổ chức và cá nhân trong việc tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai nói chung và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nói riêng trên địa bàn tỉnh. Thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn từ 1 đến 10 ngày so với quy định Luật Đất đai năm 2013; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99%. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở gắn liền với đất trên toàn tỉnh đạt 99,75%. Sở Tài nguyên môi trường là 1 trong 5 tỉnh thí điểm triển khai kết nối liên thông với cơ quan thuế về luân chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính điện tử. PCI 2016 của tỉnh Bình Dương, trong các chỉ số thành phần, chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất tăng lên 4 bậc so với năm 2015.

Trung tâm hành chính công là nơi tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông của 20 sở ngành của tỉnh trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Năm 2016, các sở ngành đã tiếp nhận hơn 152.600 hồ sơ thủ tục hành chính, số hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 97%, có hơn 5.200 số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày; gần 65% hồ sơ được trả qua dịch vụ bưu chính đã giảm đáng kể thời gian chi phí thực hiện thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Thông qua hệ thống phần mềm, trang thông tin hành chính công và hệ thống tổng đài hành chính của tỉnh, toàn bộ quá trình “trước, trong, sau” khi thực hiện TTHC  được công khai, minh bạch.

Ngoài bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp tỉnh tại Trung tâm hành chính công, đến nay, 9/9 huyện thị xã thành phố đã tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Kết quả điều tra xã hội đã ghi nhận những phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp và người dân. Việc giải quyết công việc cho tổ chức, công dân được nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Hiện tượng sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, công dân, nhất là doanh nghiệp giảm đáng kể; các cơ quan hành chính Nhà nước và cán bộ, công chức luôn nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Cải cách hành chính hiệu quả đã được ghi nhận trong điều tra PCI 2016 đối với tỉnh Bình Dương với chỉ tiêu đo lường chi phí thời gian, chi phí gia nhập thị trường, chi phí không chính thức đều được cải thiện, tăng điểm so với năm 2015. Đây cũng là mục tiêu để  cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư làm ăn lâu dài tại địa phương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×