Thời sự Bình Dương

Cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng phục vụ hành chính (SIPAS)

Nhằm thực hiện tốt hơn việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; cải thiện chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, mang lại sự hài lòng cao hơn cho cá nhân, tổ chức và đạt mục tiêu mức độ hài lòng 90% vào năm 2025; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt thực hiện cải thiện kết quả chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính trong thời gian tới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×