Thời sự Bình Dương

Cán bộ cấp vụ trở lên phải đạt trình đô ngoại ngữ đủ tiêu chuẩn

Sau khi kết thúc phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã đăng đàn giải đáp các ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Sau khi kết thúc phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã đăng đàn giải đáp các ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung chất vấn 3 nhóm vấn đề chính: việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp cán bộ, công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện và xã; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; công tác đánh giá, xử lý vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tin trước Quốc hội về kết quả thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của nhiều bộ, ngành và địa phương, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết: Đến nay việc sắp xếp đã góp phần làm tinh gọn bộ máy và hạn chế sự chồng chéo, giao thoa; bước đầu đã giảm được 4 tổng Cục, 11 Vụ thuộc Bộ, 9 đơn vị sự nghiệp của Trung ương. Số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giảm nhiều: Cao Bằng giảm 3 huyện, 38 xã; Thanh Hoá giảm 76 xã; Hoà Bình giảm 59 xã; Phú Thọ giảm 52 xã… Việc tinh giản biên chế đã thu được kết quả khả quan trong khối hành chính nhà nước. Chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×