Đạo đức Hồ Chí Minh

Cán bộ, đảng viên cần làm gì để giữ vững đạo đức cách mạng

Khách mời: Thạc sĩ Đinh Thị Điều; Nguyên Phó Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị Khu vực II

Trong 6 nội dung cốt lõi của Di chúc, ngay từ nội dung đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ân cần nhắn nhủ, tâm huyết dặn dò đội ngũ cán bộ, đảng viên: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng là: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng… Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì Dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”. Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần sâu sắc và không ngừng nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng. Người luôn khẳng định đội ngũ cán bộ, đảng viên có tu dưỡng, rèn luyện tốt đạo đức cách mạng thì mới góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, và Đảng mới có thể lãnh đạo cách mạng đi tới thành công.

Mời các bạn xem các chương trình Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại http://btv.org.vn/tin-tuc/dao-duc-ho-chi-minh

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×